Innobár.png

Twsbár.png
Twbár.png
Gpbár.png
Foebár.png
Elvenarbár.png
Innogames minilogo.png
Z Tribalwars2 PL Wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj


Menu Główne

W menu głównym użytkownik ma dostęp do najważniejszych funkcji.

Pierwszy moduł zawiera przyciski dotyczące mapy. Gracz może tutaj przybliżać mapę bez używania myszki. Użytkownik może również uzyskać dostęp do mapy całego świata i przełączać się między normalnym widokiem a widokiem swojej wioski.

Help interface2.png

W drugim bloku można otworzyć kilka okien :

690px

Numer Nazwa Opis
1 Raporty Jeśli zdarzy się cokolwiek ważnego w grze zostaniesz poinformowany o tym w postaci raportu!
2 Wiadomości Tutaj możesz pisać wiadomości do innych graczy.
3 Plemię Wchodząc do tej zakładki uzyskasz dostęp do funkcji w plemieniu.
4 Forum plemienia Klikając zostaniesz przeniesiony do forum plemienia.
5 Jednostki Klikając można zobaczyć wszystkie jednostki, które są w wiosce jak i poza nią.
6 Przegląd Lista wszystkich wiosek i zbiór wszystkich informacji.
7 Sklep / Ekwipunek Tutaj możesz uzyskać dostęp do swojego ekwipunku i kupić kilka ciekawych funkcji premium.
8 Osiągnięcia Przegląd osiągnięć i ich postępu.
9 Ustawienia Jeśli chcesz grać wspólnie ze swoimi znajomymi to właśnie tutaj możesz znaleźć odpowiednie ustawienia, aby wspólnie grać. Ponadto kilka ustawień, aby dostosować grę.
10 Oś czasu Przełącz widok osi czasu na aktualną wioskę.

Oś czasu

Help timeline.png

Na osi czasu można zobaczyć wydarzenia, które dzieją się w wioskę w której się aktualnie znajdujemy.

Po lewej stronie jest aktualny czas i zaczyna się od 0, im bardziej idziemy w prawo tym wydarzenia są coraz odleglejsze. Skala nie jest jednoliniowa. Na początku oś czasu zaczyna się w minutach i ciągnie się do 60 minut, następnie przechodzi w godziny i trwa do 24h a ostatnie 3 cyfry oznaczają dni.

Oś czasu można przesuwać myszką w lewo lub prawo.

W górnej części są pokazywane wydarzenia związane z ruchem jednostek: atak, wsparcie a także wojska które powracają.

W dolnej części widać budynki których budowa się skończyła lub są w trakcie budowy.


Wskazówka:

Klikając na ikonę atatku przychodzącego rozwinie się menu ze wszystkimi atakami przybywającymi do danej wioski!

Ranking

Help rankgings.png

Ranking można zobaczyć klikając na aktualny ranking lub też klikając na ilość punktów w górnym lewym rogu.

Profil Gracza

Help profile player.png

Aby zobaczyć swój profil wystarczy kliknąć na swoją nazwę w górnym lewym rogu.


Można tutaj ustawić zdjęcie profilu, edytować tekst i wybrać osiągnięcie które ma być przedstawione innym graczom.

Informacje o wiosce

Help village info.png

Tutaj można sprawdzić swoje wioski, których jest się właścicielem oraz ich współrzędne geograficzne. Jeśli masz więcej niż jedną wioskę możesz je przełączać strzałką. Klikając na nazwę wioski można zobaczyć bardziej szczegółowe informację jak i zmienić jej nazwę.

Grupy

Help groups.png

W celu łatwiejszego zarządzania wioskami można je przypisać do grup. Grupy są potem wyświetlane na mapie i bardzo przydatne w późniejszym etapie gry w szczególności jeśli mamy już kilka wiosek. Help groups map.png


Wskazówka:

Grupy również możesz przypisać do wiosek wrogów szczególnie po wyszpiegowaniu i podzielić je na offensywne lub defensywne.

Współplemieńcy również widzą te zaznaczenia dlatego można opcję grup wykorzystać do wspólnego planowania ataków na gracza.

Surowce

Zobacz Surowce i Prowiant w Podstawy

Zadania

Help quests.png


Zadania są zawsze zlokalizowane po lewej stronie. W Tribal Wars 2 zawsze masz pogrupowane zadania i nigdy nie są one pojedyncze . W jednej zakładce dostajesz kilka zadań ale od gracza jest zależne w jakiej kolejności zosta-ą one wykonane. Po wykonaniu wszystkich zadań w danej zakładce można zakończyć cały zbiór . (patrz kolumna po lewej) Jeśli chcesz zobaczyć wszystkie zadania przejdź: Przegląd zadań.

Ogólne informacje

Na dole ekranu można zobaczyć ikonki powiadomień różnych ważnych wydarzeń. Można je rozszerzyć lub zamknąć klikając na nie.

Interfejs ikonki.jpg

Rodzaje wydarzeń

Są dwa typy ikon, które informują o tym czy jest to wydarzenie globalne czy dotyczy tylko aktywnej wioski. Wydarzenia dotyczące całego konta oznaczone są globusem, zaś wydarzenia dotyczące aktywnej wioski oznaczone są małą ikonką wioski i dzwonkiem, tak jak na screenie powyżej.

Typy wydarzeń

Zbliżający się atak

Nadchodzacy atak ikona.png

Gdy widzisz tę ikonę jedna lub więcej Twoich wiosek zostanie zaatakowana niebawem. Liczba w prawym dolnym rogu pokazuje ilość nadciągających ataków.


Nadchodzące wsparcie

Nadchodzace wsparcie ikona.png

To jest to samo co i nadchodzący atak lecz tutaj mowa jest o liczbie nadchodzących wsparć a nie ataków.


Licznik lojalności (widoczne gdy jest poniżej 100)

Lojalnosc wiosek ikona.png

Informacja ta pojawia się tylko wtedy gdy lojalność aktywnej wioski jest mniejsza niż 100.


Ochrona przed atakami

Ochrona przed atakami ikona.png

Podczas Twoich pierwszych dni na serwerze, pierwszych dni po restarcie konta lub po wybudowaniu drugiej wioski jest ona chroniona przed atakami. Ta ochrona znika jeżeli zaatakujesz kogoś lub odliczanie dobiegnie końca. Zegar pokazany jest po najechaniu kursorem na tę ikonkę.


Bonus nocny jest aktywny

Nocny bonus aktywny ikona.png

Na niektórych światach jest włączony bonus nocny który jest aktywny przez kilka godzin każdego dnia. Informacja ta będzie pokazana nawet jeśli wyłączysz pokazywanie nocnej szaty graficznej.

Kolejka jednostek i budynków

Pasek budynków.PNG
Pasek jednostek.PNG

W każdej wiosce jest kolejka budowania budynków. Kolejka jest dostępna tylko dla danej wioski. Klikając na ikonkę budynku w danej kolejce można zobaczyć szczegóły budowania: anulować budowanie lub też przyśpieszyć za pomocą monet.Jeśli chcesz w szybki sposób rozpocząć rekrutację jednostek kliknij na pasku "'+" a następnie wybierz rodzaj jednostek. W tej kolejce możesz mieć więcej niż 2 jednostki. Możesz również zobaczyć swoją kolejkę w koszarach.

Pasek jednostek

Help unit bar.png

Pasek jednostek daje nam szybki przegląd jednostek jakie mamy w danej wiosce. Kliknięcie na dany pasek powoduje, że zostaniemy przeniesieni do budynku w którym będziemy mogli rekrutować daną jednostkę.

Ważna informacja: jednostki które są w danej wiosce jak wsparcie nie zostaną wyświetlone.

Przegląd wioski

Klikając na mapie wioskę rozwinie się nam menu kontekstowe. W zależności od miejsca w którym się kliknie pojawić się mogą różne opcje.


Opcje wioski

Help open building.png Otwieranie okna danego budynku.
Help building info.png Przedstawia ogólne informacje na temat budynku np. jaki bonus daje dany poziom oraz koszta budowy kolejnego poziomu.
Help show levels.png Włącza lub wyłącza widok poziomów we wszystkich wioskach.
Help upgrade.png Podnoszenie poziomu budynków.
Help reduced costs.png Obniżenie kosztów wzniesienia budynki poprzez monety.
Help instant build.png Natychmiastowe zakończenie rozbudowy budynku poprzez wydanie monet. Im dłuższy czas budowy tym więcej potrzeba monet aby zakończyć rozbudowe.

Widok mapy

Klikając na wioskę znajdującą sie na mapie pojawi się menu kontekstowe. W zależności od miejsca klikniecia pojawią się różne opcje.

Opcje dostępne na mapie

Zdjęcie Opis Dostępność
Help village info map.png Ten przycisk otwiera okno w którym można zobaczyć wszystkie szczegóły dotyczące wioski i graczu etc. Dostępne dla wszystkich wiosek.
Helpd send army.png Ten przycisk pozwala na wysłanie niestandardowych ilości wojsk: atak lub wsparcie do innych wiosek. Dostępne dla wszystkich wiosek poza tą w której jest się aktualnie.
Helpd send preset.png Ten przycisk spowoduje wysłanie wojsk do danej wioski jako wsparcie lub atak Dostępne dla wszystkich wiosek poza tą w której jest się aktualnie.
Help send last.png Kliknięcie tego przycisku spowoduje powtórzenie wysłania wojsk z ostatniego rozkazu. Dostępne dla każdej wioski z której został ostatnio wysłany atak lub wsparcie.
Helpd send spies.png Dzięki temu przyciskowi można dowiedzieć się o stacjonujących wojskach w innych swoich wioskach. Dostępne po wybudowaniu karczmy.
Help send resources.png Dzięki temu przyciskowi jest możliwość wysłania surowców do innej wioski. Dostępne dla własnych wiosek po zbudowaniu rynku lub dla wiosek innych graczy po zbadaniu "dostawy" w rynku.
Help send message.png Wysyłanie wiadomości do innych graczy. Dostępne dla wszystkich graczy którzy mają aktywną wioskę.
Help set active village.png Zmiana wioski w której jest się obecnie. Dostępne tylko wtedy gdy gracz ma więcej niż jedną wioskę.

Czat

Jeśli chcesz otworzyć Czat to kliknij na Plik:Ikonkaczatu.PNG znajdujący się w lewym dolnym rogu ekranu.

Funkcja czatu jest bardzo przydatna, pozwala stać się aktywnym członkiem plemienia dzięki niej możesz rozmawiać z innymi członkami plemienia, Przez co akcje plemienia mogą być bardziej dokładne, szybciej zaplanujesz ataki oraz wsparcia.

Uwaga: Musisz być członkiem plemienia abyć móc używać czatu

Chat.jpg

Skróty

Plik:Hot1.PNG


Możesz wszystko robić szybciej. Użyj skrótów do szybkiego przełączania się między wioskami, otwierania budynków oraz potwierdzania wykonania akcji.

Możesz stworzyć własne skróty w celu wysyłania komend poprzez szablony. Żeby to wykonać musisz tylko przypisać skrót na górze okienka gdzie wpisujesz jednostki do wysłania.

W celu użycia przypisanych skrótów kliknij na wioskę na mapie żeby otworzyć menu pierścienia i po prostu kliknij odpowiedni skrót chcąc wysłać armię.

Depozyt Surowców

Depozytsurowcw.png

Depozyt Surowców pozwala na dodatkowy "zastrzyk surowców". Możesz otrzymać również dodatkowo 250, 2000 oraz 10000 surowców. Lista zleceń jakie można wykonać jest podzielona na 3 kolumny, najbardziej z lewej znajduję się Nagrody jakie otrzymamy za wykonane zlecenia, środkowa kolumna pokazuje wartość zlecenia natomiast ostatnia kolumna pokazuje czas na ukończenie danej czynności.

Wartość jest podzielona na kategorie, wyznacznikiem wartości są gwiazdki im ich więcej tym wartościowsze jest dane zlecenie : Dezpozytwartosc.PNG

Kiedy zlecenie zostanie wykonane to zostaje nam ukazana animacja w kształcie poniższej ikonki. Lista zleceń restartowana 2 razy dziennie tak samo jak postęp dodatkowych surowców. Możesz zrestartować zlecenia za pomocą koron oraz przedmiotów.

Uwaga :Jeśli odświeżysz listę w ten sposób to postęp do bonusów nie zostanie zresetowany. Dodatkowa Uwaga: Niezebrane surowce będą liczyć się na poczet całego postępu następnej serii nagród po tym jak lista zostanie zresetowana.

Ikonkasurow.png

Druga wioska

Jako potężny władca zaczynasz swoją grę z niewielką osadą oraz skromnymi zasobami surowców.Istotnym elementem jest rozbudowa swojej pierwszej osady, która nie jest najbardziej pamiętnym elementem twojej historii. Nadszedł czas by od początku móc rozpocząć swoją dominację, wyślij swoich osadników na zajęcie nowych terenów aby móc zbudować drugą wioskę.

Każde nowe konto, które jest tworzone oraz konta, które rozpoczynają grę ponownie otrzymują taką ikonkę :

Drugawioska.PNG

Kliknij na tą ikonkę lub zakładkę aby przejść do ekranu drugiej wioski. Znajdziesz tu zadania, które należy wykonać aby zdobyć punkty, które są niezbędne do rozwoju twojej drugiej wioski oraz w celu otrzymania dodatkowych nagród. Drugawioska1.PNG

Jest wiele zadań do wykonania dlatego zbuduj swoją wioskę najszybciej jak potrafisz. Możesz wykonać do 10 zadań dziennie, dlatego sprawdzaj codziennie jakie masz zadania do wykonania. Jeśli nie uda cię wykonać wszystkich zadań jednego dnia to nie przejmuj się tym gdyż pozostałe punkty przejdą na kolejne dni. Potrzebujesz pełnych 5 dni na zbudowanie nowej osady, kiedy ukończysz ostanie z nich na mapie pojawi się nowa mała wioska :

Sv-icondone.png

Twoja wioska będzie posiadać 59 punktów oraz ochronę przed atakami na 5 dni, co pozwoli na spokojny rozwój pozbawiony ryzyka straty surowców. Dodatkowo otrzymasz 2 monety, które pozwolą ci na szybszą rekrutację pierwszego szlachcica.

Jeśli nie uda ci się ukończyć zadań w 14 dni to wioska stanie się barbarzyńską, a ty stracisz tę szanse.

Zaproś znajomego

Funkcja Zaproś znajomego pozawala na wysłanie zaproszenia do znajomego za pomocą email. Wystarczy kliknąć na ikonę "Zaproś znajomego" na mapie.

Zapros znajomego.png

Nowe okno pozwoli na wpisanie imienia i adresu email znajomego oraz Twojego imienia, aby wiedział od kogo jest to zaproszenie.

Zapros znajomego okno.png

Kiedy już Twój znajomy zaakceptuje zaproszenie, jego wioska pojawi się możliwie jak najbliżej wybranego miejsca. Gdy zwerbowana osoba osiągnie 200, punktów otrzymasz paczkę z nagrodami.